Informacje wydrukowane w postaci dokumentów, archiwa osobowe oraz dokumenty handlowe są wartością na utratę których żadna firma nie może sobie pozwolić. Dokumentacja archiwalna często zawiera, oprócz informacji strategicznych i danych księgowych, także dane osobiste pracowników i właścicieli, które podlegają dodatkowo ochronie ustawowej. Między innymi są to:

- faktury, dokumenty wz i pz,

- sprawozdania finansowe,

- listy klientów i dostawców,

- wzory podpisów,

- listy płac i dane osobowe,

- korespondencja firmowa,

- nr kont bankowych i kart kredytowych

Większość firm docenia usługę niszczenia dokumentów i zdaje sobie sprawę z wynikających konsekwencji.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek ochrony danych:

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883) 

Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883)

Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.