Od początku działalności współpracujemy ze szkołami i przedszkolami pomagając w zbiórce makulatury. Podczas akcji zbiórki oferujemy darmowy transport i podstawiamy bezpłatnie kontener. Z uzyskanych funduszy za zebrane surowce wtórne szkoły pokrywają wydatki związane z wycieczkami, zakupem sprzętu sportowego i nagród dla uczniów.