Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

FAQzielona strzałka TAK:

 • wystawiamy karty odpadów w systemie BDO
 • zapewniamy transport odpadów do naszego zakładu
 • przyjmujemy również surowce dostarczone przez klientów
 • odbieramy odpady papierowe oraz tworzywa sztuczne wyłącznie w uzgodnionym z klientem terminie
 • wystawiamy certyfikat zniszczenia dokumentów
 • wyposażamy klientów w kontenery, pomagamy przy załadunku
 • świadczymy usługi firmom, urzędom, instytucjom państwowym, biurom rachunkowym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą


X   NIE:

 • nie przyjmujemy złomu, puszek ani zakrętek
 • nie wynajmujemy kontenerów ani prasokontenerów
 • nie świadczymy usług osobom prywatnym
 • nie przyjmujemy odpadów od ręki, bezterminowo


?
   INNE:

Jak przygotować dokumenty do niszczenia?

Prosimy, aby przed ich przekazaniem dokumenty zostały wyjęte z plastikowych teczek, segregatorów oraz przezroczystych folii, koszulek. Nie wymagamy natomiast usunięcia spinaczy ani zszywaczy metalowych.